Toàn văn bài phát biểu của CEO trong sinh nhật Hamsa

“Ai cũng bảo xòe bàn tay ra trong ấy có quá khứ vị lai” Nhưng quá khứ đâu chỉ nằm ở bàn tay mà nó xuất hiện ở khắp mọi nơi. Có thể là ở một đồ vật, một địa điểm hay chính là những cảm xúc trong tâm chúng ta. Vậy quá khứ của bạn được đặt ở đâu?
Đối với gia đình Hamsa thì có lẽ quá khứ được đặt trong sự kiện sinh nhật vừa qua. Đó là những khoảnh khắc tươi đẹp, vui vẻ và sôi động. Nhưng ẩn sâu trong cảm xúc ấy đó là những trái tim đầy nhiệt huyết, năng động, tinh thần bền bỉ và không bỏ cuộc trong suốt 6 năm qua của Hamsa-ers. Tinh thần ấy đã được nhắc đến trong bài phát biểu nhân ngày Hamsa Technologies tròn 6 tuổi của CEO – Nguyễn Thanh Tùng với những hướng đi và mục tiêu cho sự phát triển của Hamsa.