5S là gì?

Quy tắc 5S là gì? Làm thế nào để áp dụng quy tắc 5S trong công việc?

Hiện nay, trong các tổ chức, doanh nghiệp, rất nhiều nơi đã thực hiện các chiến thuật hướng nơi làm việc đến quy trình “5S” và phương pháp thực hành chúng nhằm nỗ lực không ngừng cải tiến hoặc bổ sung vào các quy trình sản xuất tinh gọn. 5S được thiết kế để giảm…

Continue reading Quy tắc 5S là gì? Làm thế nào để áp dụng quy tắc 5S trong công việc?