Hướng dẫn cách tạo WordPress website mà không cần biết code

Bạn không có nhiều kiến thức về lập trình, hay thậm chí chả biết tí tẹo gì về code, nhưng bạn lại cần làm một website? Bạn nghĩ việc tạo một website chuyên nghiệp mà không biết code thực sự là một việc không thể? 

Nếu bạn từng có những suy nghĩ như vậy thì mình tin rằng bài viết này là dành cho bạn!